Video pojmovnik I Copyleft I Marijana Cvetković

2018-04-18T11:11:32+00:00 19. 4. 2018.||

Copyleft je koncept podstaknut novim režimom upotrebe i distribucije sadržaja koji su rezultat kreativnog i intelektualnog rada u novom digitalnom okruženju. Copyleft ponudio je alternativu koja omogućava različite nivoe prava korišćenja sadržaja - pravo na proučavanje rada, pravo na dalje kopiranje, pravo na modifikaciju i deljenje sa drugima.

Voda | Iva Marković i Vladimir Simović

2018-04-14T11:18:53+00:00 14. 4. 2018.||

O vodi i vodosnabdevanju Aleksandar Elezović i Milos Kovačević razgovaraju sa Ivom Marković iz platforme za teoriju i praksu društvenih dobara - zajedničko.org i Vladimirom Simovićem iz Centra za politike emancipacije.

Socijalna i solidarna ekonomija | Marija Jakovljević

2018-04-11T12:19:23+00:00 13. 4. 2018.|, |

Na različitim meridijanima, u različitim ekonomsko-političkim kontekstima i različitim istorijskim trenucima, alternativna ekonomija se javljala kao odgovor na posledice invazivne ekonomije rasta. Danas postoji čitav dijapazon organizacionih ideja i modela koji predstavljaju dopunu, korektiv ili alternativu tržištu i kapitalizmu.

Voda kao društveno dobro

2018-04-11T11:54:21+00:00 5. 4. 2018.|, |

Infografik "Voda kao društveno dobro" rezultat je istraživanja radne grupe za prirodna zajednička dobra unutar platforme zajedničko.org. Iako privatizacija vodosnabdebvanja u Srbiji još uvek nije redovna praksa, želimo da preventivno informišemo stanovništvo o posledicama pre nego što se ova važna javna usluga stavi na tržište.

Video pojmovnik | odrast | Predrag Momčilović

2018-03-30T10:53:37+00:00 2. 4. 2018.||

Degrowth ili Odrast je novi političko-teorijski koncept koji se suprotstavlja ideji neprestanog rasta, zagovarajući sistematsku društvenu, ekonomsku i ekološku transformaciju koja bi dovela do radikalno egalitarnog demokratskog društva baziranog na ideji održivosti.

zajedničko.org | Jovana Timotijević i Anja Petrović

2018-03-31T12:30:38+00:00 31. 3. 2018.|

Od kraja prvog ciklusa Studija zajedničkog prošlo je godinu dana, a nekadašnji polaznici i polaznice, sada članovi i članice platforme zajedničko.org već primenjuju znanja stečena tokom ovog programa za istraživanje teorija i praksi zajedničkih dobara.

Učitaj još objava