Na šta mislimo kada kažemo…Energetsko siromaštvo, energetska tranzicija i podstandardna romska naselja

Srbija se nalazi pred novom tranzicijom, koja će ovog puta biti energetska, što podrazumeva prelazak iz sistema u kome se za proizvodnju energije dominantno koriste neobnovljivi izvori u sistem koji je zasnovan na korišćenju obnovljivih izvora energije. Iskustva ekonomske tranzicije govore nam da broj gubitnika ove tranzicije bio značajno veći nego broj onih koji su iz ekonomske tranzicije profitirali. Da se takva situacija ne bi ponovila i sa energetskom tranzicijom neophodno je u njenu implementaciju uvesti pravednost i socijalnu osetljivost, kako bi se zaštitili najsiromašniji koji su potencijalni gubitnici i energetske tranzicije.

Autori/ke:
Robert Kasumović, Tatjana Avramović, Predrag Momčilović

Preuzmite publikaciju „Na šta mislimo kada kažemo…Energetsko siromaštvo, energetska tranzicija i podstandardna romska naselja“ Predlog modela zadružnog radničkog akcionarstva u Srbijiu pdf formatu

„Holding zadruga“ – Predlog modela zadružnog radničkog akcionarstva u Srbiji

Demokratičnim preduzećem smatra se svako preduzeće kojim upravljaju njegovi radnici, a koje se istovremeno nalazi u njihovoj (kolektivnoj ili privatnoj) svojini. Najrasprostranjeniji formalno-pravni oblik demokratskog preduzeća su zadruge koje odlikuje kolektivno radničko vlasništvo i zajedničko upravljanje prema principu „jedan član-jedan glas“. U prvom delu analize predstavljane su osnovne crte postojećih praksi radničkog akcionarstva i njihove ključne specifičnosti, a podrobnije je opisan model zadružnog radničkog akcionarstva. Drugi deo istraživa- nja ispituje mogućnost primene ovog modela u Srbiji, te na njegovom tragu, predlaže model „holding zadruge“ koji bi mogao biti ostvaren u okvirima domaćeg zakonodavstva.

Autori/ke:
Aleksandra Lakić, Aleksandra Savanović, Ana Knežević Bojović, Mario Reljanović, Lara Končar

Preuzmite publikaciju „Holding zadruga“ Predlog modela zadružnog radničkog akcionarstva u Srbijiu pdf formatu

Upravljati zajedno – Prilozi istraživanju (dis) kontinuiteta samoupravljanja 

U sklopu ovog zbornika želimo doprinijeti supstancijalnom tumačenju demokracije koju smještamo u široko zahvaćeno polje teorijskog promišljanja i ostvarivanja socijalnih prava, što uključuje i radne odnose. Za autorice/autore studija koje čine zbornik demokracija je i metod za ocjenu oblika organiziranja i upravljanja i osnovni princip na kojem treba temeljiti društveno-političko organiziranje i upravljanje zajedničkim resursima. Njezina kvaliteta se nalazi u pripadanju procesu, odnosno inherentnoj sposobnosti da se mijenja, unazađuje i unapređuje. U tom smislu demokracija je nedovršeni projekt i ništa je ne sprječava da kopa po prošlosti, faktima, ali i fikciji, kako bi osmislila bolje u sadašnjosti i u budućnosti.

Crvena, IPE i Zajedničko

Preuzmite publikaciju “Upravljati zajedno – Plilozi (dis) kontinuiteta samoupravljanja” u pdf formatu

Radničko samoupravljanje od socijalizma do kapitalizma: Studija slučaja Industrije „Metalac“

U radu su predstavljeni rezultati prve faze istraživanja „Nasleđe i budućnost(i) samoupravljanja“ koje ima za cilj kritičko sagledavanje dometa i protivurečnosti jugoslovenskog samoupravljanja, kao jednog od retkih istorijskih primera sistematske primene principa ekonomske demokratije. Na primeru kompanije „Metalac“ iz Gornjeg Milanovca (Srbija), jednog od uspešnijih društvenih preduzeća u Jugoslaviji, analizirane su transformacije samoupravljanja u sektoru industrijske proizvodnje kroz socijalistički period, tokom perioda tranzicije iz socijalističke u kapitalistički organizovanu ekonomiju 90-ih godina, do danas. Kroz analizu izmena internih akata kompanije izvode se zaključci o značaju samoupravljanja u pogledu radničke participacije, decentralizacije vlasništva i obezbeđivanja vantržišne društvene reprodukcije, da bi se u narednim fazama istraživanja ispitale mogućnosti primene samoupravnih principa i mehanizma u savremenom kontekstu.

Autorke: Aleksandra Lakić, Lara Končar, Aleksandra Savanović, Milica Kočović de Santo

Preuzmi publikaciju “Radničko samoupravljanje od socijalizma do kapitalizma: Studija slučaja Industrije „Metalac“” u pdf formatu.

Ka udruženom radu – Priručnik za osnivanje zadruge samostalnih radnika(ca)

U ovoj publikaciji pažnju smo usmerili na one kategorije samostalnih radnika kod kojih ne postoji dovoljan stepen udruživanja zarad ostvarivanja zajedničkog interesa, a kao rezultat delatnosti kojom se bave i/ili načina na koji su angažovani (kratkoročno, povremeno i za određene zadatke). To su pre svega radnici u kulturi i radnici različitih profila koji poslove nalaze putem interneta, te radnici angažovani u realnoj ekonomiji na poslovima i projektima ogrančenog trajanja, a koji se u velikom broju nalaze u kreativnom sektoru. Iako se njihov pravni status razlikuje – npr. radnici u kulturi imaju mogućnost ostvarivanja statusa samostalnih umetnika ili stručnjaka koji im omogućava nešto lakši pristup pravima nego što je slučaj sa samozaposlenima (preduzetnicima) ili angažovanim na kratkoročnim ugovorima (na određeno, autorski, ugovor o privremenim i povremenim poslovima) – svima im je zajedničko odsustvo radne i socio-ekonomske sigurnosti kao rezultat neprilagođenosti radno-pravnog okvira promenama do kojih poslednjih decenija dolazi na tržištu rada.

Autorke: Aleksandra Lakić, Jelena Šapić, Milica Marinković, Mirjana Dragosavljević

Preuzmi publikaciju “Ka udruženom radu – Priručnik za osnivanje zadruge samostalnih radnika(ca)” u pdf formatu.

Odrastnički turizam

Kada je u pitanju turizam, postoji jako mali broj radova koji spajaju oblasti odrasta i turizama. Odrast u turizmu zahteva radikalnu promenu turističkih obrazaca. Odrastničke prakse u turizmu povezane su uglavnom sa drugim oblicima alternativnog turizma kao što su ekoturizam, održivi turizam, zeleni turizam, spori turizam, turizam u zajednici, turizam u korist siromašnih i fer turizam. Kao rezultat toga, iako možemo zaključiti da postoji primetna konvergencija odrastničkog turizma sa drugim vidovima alternativnog turizma, oni nisu u potpunosti istovetni, razlog tome je što odrast kao pojam objedinjuje sve pozitivne preduslove drugih oblika alternativnog turizma koje pojedini vidovi turizma nemaju.

Autor: Predrag Momčilović

Preuzmi publikaciju “Odrastnički turizam” u pdf formatu.

Nove politike solidarnosti: Sloboda od rada

Univerzalne osnovne usluge (universal basic services) su recentna ideja koja je privukla veliku pažnju javnosti zbog potencijala da redefiniše državu blagostanja i uspešno odgovori na izazove 21. veka. Univerzalne osnovne usluge podrazumevaju proširenje opsega besplatnih javnih usluga koji će osigurati pristup svakom građaninu (ili rezidentu) adekvatan stepen sigurnosti, mogućnosti i participacije. Termin univerzalne podrazumeva da su usluge dostupne svima, bez obzira na njihove prihode ili status.

Autor: Miloš Kovačević

Preuzmi publikaciju “Nove politike solidarnosti: Sloboda od rada” u pdf formatu.

Novi oblici samoupravljanja: radničko akcionarstvo i drugi oblici demokratskih preduzeća

Kada govorimo o savremenim borbama protiv komodifikacije rada i svakodnevnog života, te za uspostavljanje drugačijeg – pravednijeg, humanijeg i održivijeg – ekonomskog sistema, ne možemo, a da se ne osvrnemo na iskustvo samoupravnog socijalizma u SFRJ kao jedinstvenog istorijskog primera široke primene principa ekonomske demokratije sa ciljem ostvarivanja većeg učešća zaposlenih u donošenju ekonomskih odluka, decentralizacije vlasništva i vantržišne društvene reprodukcije. Kritički pogled na ovaj period može predstavljati putokaz za osmišljavanje savremenih modela i sistema koji umesto generisanju profita teže zadovoljenju potreba društva (i životne sredine).

Autorke: Aleksandra Lakić, Aleksandra Savanović

Preuzmi publikaciju “Novi oblici samoupravljanja: radničko akcionarstvo i drugi oblici demokratskih preduzeća” u pdf formatu.

Vazduh kao zajedničko dobro

Zagađenje vazduha dolazi iz različitih izvora i oni su se kroz istoriju menjali, kao i njegova koncentracija, ali uzrok je uvek ostajao isti, a to je društvo u kojem živimo. U ovoj knjizi obrađeni su istorijski nivo zagađenja vazduha, trenutni kvalitet vazduha, kao i društveno-ekonomski razlozi i dominantni narativi koji doprinose lošijem kvalitetu vazduha. Čist vazduh i zdrava životna sredina morali bi da budu zajednička dobra koja su svima dostupna, a do toga je moguće doći pre svega politizacijom ove borbe i društvenim promenama.

Autor: Predrag Momčilović

Preuzmi publikaciju “Vazduh kao zajedničko dobro” u pdf formatu.

Model zadružnog organizovanja po meri samostalnih radnika

U publikaciji “Model zadružnog organizovanja po meri nestandardnih radnika” predstavljeni su rezultati uporedne analize modela zadruga koji okupljaju samostalne radnike (samozaposlene, frilensere, samostalne umetnike itd.), i koje su osnovane sa ciljem da se smanji prekarnost kojoj je ova grupa radnika izložena.

Publikacija obuhvata nekoliko primera dobre prakse zadružnog organizovanja samostalnih radnika iz odabranih evropskih zemalja, uključujući zadruge za zapošljavanje, zadruge deljenih usluga, platformske zadruge, zadruge frilensera i zajedničko osiguranje Broodfonds. Na osnovu analize odabranih primera formulisane su preporuke i smernice za slične inicijative u lokalnom kontekstu, što je naročito značajno imajući u vidu stepen nesigurnosti i neizvesnosti kojoj su izloženi samostalni radnici u Srbiji.

Autorke: Aleksandra Lakić, Jelena Šapić

Preuzmi publikaciju “Model zadružnog organizovanja po meri samostalnih radnika” u pdf formatu.

Radnici drugog reda: nestandardni rad u Srbiji

Publikacija „Radnici drugog reda: nestandardni rad u Srbiji“ predstavlja rezultat istraživanja o promenama do kojih dolazi u sferi rada i njihovom uticaju na položaj radnika. Kroz analizu pravnog okvira i zvaničnih statističkih podataka prikazani su tipovi nestandardnog rada koji preovlađuju u lokalnom kontekstu, a u odnosu na dostupnost radnih i socio-ekonomskih prava za svaki od navedenih tipova. U skladu sa detektovanom heterogenošću prepreka i problema sa kojima se suočavaju nestandardni radnici, dat je i poseban set preporuka u cilju prevazilaženja prekarnosti i dostizanja dostojanstvenih uslova rada.

Autori/ke: Aleksandra Savanović, Aleksandra Lakić, Jovana Timotijević, Miloš Kovačević

Preuzmi publikaciju “Radnici drugog reda: nestandardni rad u Srbiji” u pdf formatu.

Održivost, odrast i hrana

Hrana je danas gotovo u potpunosti privatizovana i pretvorena u robu, što znači da ljudi mogu da jedu samo ako imaju novac ili sredstva za proizvodnju hrane. Zbog dominantne logike da bez novca nema hrane problem gladi nije rešen, iako se trenutno proizvodi više hrane nego što je potrebno da se zadovolje potrebe celokupnog čovečanstva.

Da bi se obezbedio temelj za prelazak na održive prehrambene sisteme pogled na hranu kao na privatno dobro mora biti osporen, potrebna je ponovna rekonceptualizacija hrane kao opšteg zajedničkog dobra. Neophodna je promena dominantnog narativa koji hranu vidi samo kao robu kojom se trguje, kao i transformacija trenutnog poljoprivredno-prehrambenog sistema koji je baziran na industrijskoj poljoprivredi i fosilnim gorivima.

Autor: Predrag Momčilović

Preuzmi publikaciju “Održivost, odrast i hrana” u pdf formatu.

Kako zajednički do krova nad glavom

Stanovanje kao zajedničko dobro moramo razumeti kao pravo na stambeni prostor i kao produkt zajedničkog rada, ali i kao važan potencijal u oblikovanju drugačijih proizvodnih odnosa i zajednica, te delovanju u zajedničkom i javnom interesu. Sa namerom da ovom publikacijom doprinesemo pstojećim istraživanjima na temu zadružnog stanovanja, fokusirali smo se na istraživanje primera dobre prakse, odnosno različitih modela stanovanja u evropskim gradovima. Pored toga, ključni deo publikacije predstavlja i analiza normativnog i regulatornog okvira u Srbiji, u nameri da prepoznamo mehanizme i instrumente koji bi omogućili primenu nekih od ovih modela u lokalnom kontekstu ili ponudimo smernice za unapređenje postojećih.

Priredili/le:  Iva Čukić, Ivan Kadić, Anja Petrović, Nevena Slavković, Božena Stojić i Jovana Timotijević.

Preuzmi publikaciju “Kako zajednicki do krova nad glavom” u pdf formatu.

Zajednička dobra i granice kapitalizma

Publikacija “Zajednička dobra i granice kapitalizma” predstavlja niz uvodnih studija koje povezuje jedno jednostavno pitanje: kakva je uloga zajedničkih dobara u prošlim društvima i na koji način ona mogu pomoći izgradnji budućih. S tim na umu, ova publikacija proučava pojam zajedničkih dobara kroz kritiku kapitalizma kao sistema robne proizvodnje i rasprave o njegovim mogućim alternativama.

Glavninu publikacije čini skup tekstova koji problematizuju pojam zajedničkog dobra u tri tematske celine: 1) zajednička dobra i robna proizvodnja, 2) država i grad u odnosu prema zajedničkim dobrima i 3) digitalna i prirodna zajednička dobra.

Autori/ke: Aleksandar Elezović, Marija Jakovljević, Miloš Kovačević, Iva Marković, Aleksandar Matković, Aleksandra Savanović i Jovana Timotijević.

Preuzmi “Zajednicka dobra i granice kapitalizma” publikaciju u pdf formatu.