Publikacija “Zajednička dobra i granice kapitalizma” predstavlja niz uvodnih studija koje povezuje jedno jednostavno pitanje: kakva je uloga zajedničkih dobara u prošlim društvima i na koji način ona mogu pomoći izgradnji budućih. S tim na umu, ova publikacija proučava pojam zajedničkih dobara kroz kritiku kapitalizma kao sistema robne proizvodnje i rasprave o njegovim mogućim alternativama.

Glavninu publikacije čini skup tekstova koji problematizuju pojam zajedničkog dobra u tri tematske celine: 1) zajednička dobra i robna proizvodnja, 2) država i grad u odnosu prema zajedničkim dobrima i 3) digitalna i prirodna zajednička dobra. Svaka od ove tri celine se grana na pojedinačne tekstove koji imaju dve svrhe: da predstave uvod u problematiku i naznače mogućnosti unutar kojih bi se mogla promišljati dalja rešenja. Pored ovih tekstova, svaka celina sadrži i posebnu sekciju o institucionalnim potporama i postojećim praksama koje konkretizuju alternative pomenute u glavnom bloku tekstova. Kako bi se, na kraju, dodatno pojasnili pojmovi i termini koji su eventualno nejasni
ili nedovoljno jasni, uključili smo i pojmovnik sa kratkim objašnjenjima tehničkih termina koji se koriste u tekstovima publikacije (pojmovi koji su dodatno pojašnjeni u pojmovniku su istaknuti u tekstovima u kojima se pojavljuju).

 

Urednik: Aleksandar Matković

Autori/ke: Aleksandar Elezović, Marija Jakovljević, Miloš Kovačević, Iva Marković, Aleksandar Matković, Aleksandra Savanović i Jovana Timotijević.

 

Preuzmi “Zajednicka dobra i granice kapitalizma” publikaciju u pdf formatu.