O NAMA 2018-03-19T16:06:59+01:00

PLATFORMA

zajedničko.org okuplja organizacije, inicijative i pojedince koji se bave kritičkom analizom i značajem zajedničkih, javnih i društvenih dobara u savremenom društvenom i političkom kontekstu. Delovanje i ciljevi platforme usmereni su na istraživanje, javno zagovaranje i rad na razvoju javnih politika, kao i na različite obrazovne i informativne programe.

MISIJA

Misija platforme zajedničko.org je da doprinese izgradnji pravednog, ravnopravnog i solidarnog društva utemeljenog na praksama demokratskog učešća i kontrole, participativnog upravljanja, zadružnog, javnog i društvenog vlasništva, te ekonomske aktivnosti koja je zasnovana na načelima samoorganizacije, saradnje i solidarnosti.

DELOVANJE

Platforma se bavi:

  • Izučavanjem i unapređenjem modela i praksi upravljanja i korišćenja zajedničkih, društvenih i/ili javnih dobara, odnosno analizom i modelovanjem tipova kolektivnog vlasništva i svojinskih odnosa koji se na njihovom temelju obrazuju;
  • Analizom i unapređenjem zadruga i neprofitnih oblika društvene i javne proizvodnje;
  • Unapređenjem institucionalnog okvira i stvaranjem povoljnog zakonodavnog ambijenta za razvoj proizvodnje orijentisane ka društvenim potrebama;
  • Razvojem praksi i modela civilno-javnog partnerstva.

U cilju ostvarenja svoje misije očuvanja i unapređenja ustanove zajedničkih i javnih dobara te javne infrastrukture, kao i njihove uloge u društvenoj reprodukciji, platforma deluje kroz:

  • Istraživanje;
  • Informisanje i obrazovanje;
  • Razvoj i unapređenje javnih politika i javno zagovaranje.

ČLANOVI I ČLANICE

Platformu su osnovali:

Pojedinci/ke: Ivana Anđelković, Marijana Cvetković, Iva Čukić, Sara Dević, Aleksandar Elezović, Marija Jakovljević, Ivan Kadić, Miloš Kovačević, Iva Marković, Aleksandar Matković, Predrag Momčilović, Anja Petrović, Aleksandra Savanović, Nevena Slavković, Božena Stojić, Jovana Timotijević.

Organizacije/inicijative: Ministarstvo prostora, UG Mladi za Kaluđericu, Nova Iskra, Zelena omladina Srbije, Polekol – organizacija za političku ekologiju.

Rad Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara zajedničko.org podržali su Heinrich Boell Stiftung i Fondacija za otvoreno društvo.