Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara – Zajedničko vas poziva na panel diskusiju i predstavljanje rezultata istraživanja o mogućnostima radničkog akcionarstva u Srbiji koja će se održati u sredu 06. decembra od 18h u prostorijama Ministarstva prostora, Kondina 26/3, Beograd.

Radničko akcionarstvo predstavlja model organizovanja rada i proizvodnje koji je utemljen u tradiciji radničkog samoupravljanja, zadrugarstva i zajedničkog upravljanja resurisma. Radnicima i radnicama omogućava da učestvuju u vlasništvu i upravljanju u kompanijama u kojima su zaposleni, što pored materijalnih ima i druge benefite, uključujući mogućnost da utiču na odluke koje se odnose na organizaciju rada i raspodelu dobiti koju firma ostvari. Prenos vlasništva na zaposlene postojećim vlasnicima koji žele da se povuku omogućava opstanak preduzeća umesto često neželjene prodaje konkurenciji, dok lokalna zajednica i šire društvo na ovaj način zadržavaju radna mesta i prihode.

Preuzmite publikaciju „Holding zadruga“ Predlog modela zadružnog radničkog akcionarstva u Srbijiu pdf formatu

Ovo istraživanje nastavak je ranijih aktivnosti u okviru programske celine “Ekonomska demokratija” koju realizujemo uz podršku Fondacije Roza Luksemburg, a kroz koju preispitujemo savremene transformacije rada i radnih odnosa, nudeći konkretna rešenja za unapređenje položaja različitih grupa radnika. Tokom razgovora biće predstavljen model radničkog akcionarstva prilagođen lokalnom kontekstu u Srbiji na kome smo radili tokom prethodnog perioda, a sa učesnicima_cama panela diskutovaćemo o tome šta su demokratična preduzeća i zašto su nam ona danas neophodna, kao i o tome gde su potencijalne prepreke i problemi da bi ona ponovo zaživela i kod nas.

Učesnici_e razgovora:

Tej Gonza – Direktor Instituta za ekonomsku demokratiju, Ljubljana
Mario Reljanović – Jedan od autora_ki publikacije “Holding zadruga” Predlog modela zadružnog radničkog akcionarstva u Srbiju
Melanija Lojpur – Portparolka Političke platforme Solidarnost

Razgovor moderira Aleksandra Lakić – Platforma Zajedničko