Zahvaljujemo svima na velikom broju prijava i čestitamo onima čije su ideje podržane. Na konkurs je pristiglo devedeset sedam sjajnih predloga projekta. S obziom na veliko interesovanje i kvalitet prijava, ali i ograničena sredstva, na kraju smo odlučili da podržimo šest mikroprojektnih ideja.

Vodeći se kriterijumima propisanim konkursom, kao i principima raznovrsnosti, raduje nas saradnja sa veoma različitim akterima. Neki će se projekti realizovati u malim mestima, neki na rubnim delovima grada, a neki u urbanim centrima ali nam je posebno važno da ćemo kroz njih podržati posve nove aktere. Takođe smo se potrudili i da pokrijemo različite sfere delovanja.

Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara – Zajedničko odlučila je da, kroz saradnju, podrži sledeće mikroprojekte:

  • Seoski kulturni centar, Markovac – Razvoj Čitaonice “Ekatarina Pavlović”
  • Kino klub “Barut” – Online video arhiv: privatizacija i radničke borbe na teritoriji bivše Jugoslavije
  • Štamparija “Novi obrt” i izdavačka kuća “Prelom” – Otvorena štamparija
  • Učesnici bijenala mladih – Bijenale mladih javne pripreme 2
  • Uvod u permakulturni dizajn – Volonterski centar Vojvodine
  • Škola Odrasta – Za manje smeća i više sreće – zero & low waste Serbia

Ova inicijativa Platforme za teoriju i praksu društvenih dobra – Zajedničko uspostavljena je sa ciljem da pruži različite vidove podrške mikroprojektima koji imaju za cilj stvaranje novih ili unapređivanje postojećih zajedničkih dobara, dekomercijalizaciju i/ili demokratizaciju javnih dobara i popularizaciju teorije i prakse zajedničkih dobara.

Svi mikroprojekti biće realizovani između 1. decembra 2020. godine i 20. marta 2021. godine.

Saradnja i podrška mikroprojektima deo je programa Platforme za teoriju praksu društvenih dobara – Zajedničko, koji se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.