Zajedničko znanje: Uloga javnih kulturnih institucija u proizvodnji i upravljanju znanjem je prvi u okviru serije razgovora koji se realizuju kroz saradnju Kulturnog centra Beograda i Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara zajedničko.

Učesnice razgovora:
Dr Irena Ristić, rediteljka i psihološkinja, vanredna profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti
Dr Vida Knežević, istoričarka umetnosti i novinarka, Kontekst kolektiv
Dr Ana Sladojević, nezavisna kulstoskinja i teoretičarka umetnosti

Moderatorka: Marijana Cvetković, zajedničko

Četvrtak, 3. jun u 18.00 – javni razgovor + live stream
Galerija ARTGET, Trg republike 5/I

Razgovorom želimo da istaknemo važnost znanja koje se proizvodi kroz umetnost i kulturu odnosno njegovo svojstvo kao zajedničkog dobra. Ovo svojstvo je zaboravljeno i potisnuto usled pritisaka neoliberalnih reformi u sektoru kulture i načina na koji se, u skladu sa tim, upravlja javnim institucijama kulture. Tu posebno ističemo otuđenje institucija od proizvođača znanja (umetnika, stručnjaka raznih profila, kritičara i teoretičara), ali i od onih koji to znanje dalje prenose, prerađuju, kritički promišljaju, tako ga nadograđujući u javnoj sferi (univerziteti, civilno društvo, inicijative…). Govorićemo o ključnim tačkama u kojima se ovi procesi uspostavljaju ili prekidaju, te o kulturnim politikama koje se moraju menjati kako bi javne institucije kulture opravdale svoju poziciju u sistemu kulture. Pokušaćemo da utvrdimo odnose proizvodnje znanja u ovom kontekstu i njegovu transformaciju u kulturne politike, ali i da predložimo načine kojima bi se kulturne politike „odozdo“ nametnule kao dominantne u radu javnih institucija kutlure.

Događaj se održava uz propisane epidemiološke mere za suzbijanje širenja virusa COVID-19, te je broj mesta za publiku u galeriji Artget ograničen. Molimo vas da svoje mesto rezervišete prijavom na mejl adresu jana.gligorijevic@kcb.rs.

Lives ream događaja biće dostupan na Facebook-u i YouTube kanalu Kulturnog centra Beograda i Platforme Zajedničko.org.

O učesnicama:

Dr Ana Sladojević je nezavisna kustoskinja i teoretičarka umetnosti i medija. Bavila se muzejima kao kompleksnim predmetima, čiji prethodni diskursi, često upisani unutar različitih neprepoznatih ili „nevidljivih” elemenata, utiču na formiranje značenja. Ovim pitanjima je pristupala naročito u kontekstu Muzeja afričke umetnosti – zbirke Vede i dr Zdravka Pečara, i Muzeja Jugoslavije. Učestvovala je u projektima: Southern Constellations: The Poetics of the Non-Aligned, MG+MSUM, Tito u Africi: Slike solidarnosti, Muzej Jugoslavije/Pitt Rivers Museum/Wende Museum, NYIMPA KOR NDZIDZI, Čovek ne može opstati sam, (Re)konceptualizacija Muzeja afričke umetnosti – zbirke Vede i dr Zdravka Pečara, MAU, Nesvrstani modernizmi, MSUB/ERSTE.

Dr Vida Knežević je istoričarka umetnosti, kustoskinja, radnica u sektoru kulture, članica Kontekst kolektiva čiji rad predstavlja proces povezivanja kritičke teorije i prakse, umetničke proizvodnje sa širim društvenim delovanjem. Od 2006. do 2010. godine je radila na projektu Kontekst galerija. U periodu od 2008. do 2010. predavala je na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu. 2008. godine je završila postdiplomske master studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, odsek Teorija umetnosti i medija, a 2019. godine je odbranila doktorsku tezu pod nazivom „Teorija i praksa kritičke levice u jugoslovenskoj kulturi (jugoslovenska umetnost između dva svetska rata i revolucionarni društveni pokret)“. Od 2014. jedna je od urednica edukativnog projekta i levog medijskog portala Mašina.rs gde se bavi odnosom između kulturno-umetničke i medijske proizvodnje, ekonomije, politike i aktivizma.

Dr Irena Ristić deluje u polju nauke i umetnosti, katkad i šire. Sklona je socijalnim ogledima i psihološkim istraživanjima, mahom fokusirana na kolektivne, aktivističke i metaumetničke prakse. Diplomirala je pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umetnosti, magistrirala psihologiju na Filozofskom fakultetu i doktorirala u oblasti psihologije umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Autorka je niza umetničkih i naučnih radova, knjige “Ogledi o drugarstvu i posedovanju” (2019) i studije „Početak i kraj kreativnog procesa“ (2010). Koautorka je monografije „Psihologija kreativnosti“ (2013) i urednica više tematskih zbornika o ishodima savremenih umetničkih praksi. Pored istraživanja i predstava, rado izdvaja svoje ogledne radove: „Autopejzaž“ (2016), „Proba“ (2016), „Šta kaže Irena Ristić?“ (2015), „Pažljivo posmatranje“ (2014), „Običan jedan bioskop.Nepar“ (2013), „proces_K“ (2011), „Apetit“ (2010), „Soba malih strahova“ (2009), i druge. Jedna je od osnivačica družine Hop.La!, članica ZA Krov nad glavom i vanredna profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. www.irena-ristic.com orcid ∙ research gate

Marijana Cvetković, producentkinja u kulturi, kustoskinja, istoričarka umetnosti. Ko-osnivačica nekolicine platformi i organizacija (Stanica Servis za savremeni ples, Nomad Dance Academy, Nezavisna kulturna scena Srbije, KC Magacin, druga scena), kao i niz inicijativa međunarodne saradnje i razmene. Aktivna na nezavisnoj kulturnoj sceni Srbije i Balkana i u velikom broju međunarodnih razvojnih projekata čiji je cilj unapređenje uslova rada umetnika i kulturnih radnika, razvoj savremene plesne scene u Srbiji i novih modela formalnog i neformalnog obrazovanja u kulturi.

U saradnji sa Kulturnim centrom Beograda, Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara Zajedničko pripremila je program javnih razgovora koji će biti realizovan tokom 2021. godine.

U specifičnom okviru javne institucije kulture želimo da sa publikom preispitamo prekarnost rada u kulturi i umetnosti, odgovornost i zadatke umetničkog rada i ulogu javnih institucija kulture u proizvodnji zajedničkog znanja i njegovoj distribuciji kroz kulturne politike, te odnos umetničkog rada, ekologije i ugrožavanja planetranih granica prirode kao zajedničkog dobra. U vremenu globalne krize koja nas iznova bolno podseća na međuzavisnost čoveka i prirode, želimo da vratimo u fokus pitanja odnosa čoveka prema čoveku, naš kolektivni odnos prema prirodnim i urbanim resursima kao zajedničkim dobrima, i naš odnos prema prirodi i klimatskim promenama kao ključnom problemu savremenog doba.