Članice platforme za teoriju i praksu društvenih dobara – zajedničko.org, Aleksandra Savanović i Aleksandra Lakić, učestvovale su 4-5. novembra na konferenciji „Budućnost je javna: Demokratsko vlasništvo nad ekonomijom“ koja je održana u Amsterdamu u organizaciji Transnacionalnog Instituta (Transnational Institute – TNI) i 99 Van Amsterdam. Učesnici konferencije diskutovali su kroz niz panela i radionica o značaju politika zasnovanih na različitim modelima javnog i zajedničkog vlasništva. Više informacija o konferenciji i programu možete pronaći ovde.

Platforma zajedničko.org je na konferenciji predstavila radionicu „Šta smo naučili iz iskustva Jugoslovenskog samoupravnog socijalizma“ u kojoj se govorilo o samoupravljanju kao ekonomskom modelu koji je predstavljao pokušaj da se radnička kontrola nad sredstvima za proizvodnju i društvenom reprodukcijom institucionalizuje. Poredeći samoupravljanje sa drugim praksama kolektivnog vlasništva i participacije u odlučivanju kao što su zadrugarstvo i prakse upravljanja zajedničkim dobrima, radionica je otvorila pitanje o dometima Jugoslovenskog samoupravljanja i na koji način nam ono može biti korisno u razumevanju i zagovaranju politika zasnovanih na principima ekonomske demokratije kao alternativama kapitalističkom uređenju.