Kroz ovo predavanje skiciran je istorijski razvoj prava na stan, regionalno nasleđe i savremena problematika stanovanja s’ kojom se suočava kako regija, tako i Evropa i svet. Od Crvenog Beča, preko društvenog stanovanja u Jugoslaviji do savremene dužničke krize pojašnjeno je šta sve spada u kolaž stambenih politika putem kojih se ugrožava ili ostvaruje naše pravo na dom. Kako se stambeno pitanje uklapa u temu zajedničkih urbanih dobara u vrednosnom i pravnom smislu i šta znači zajedničko upravljanje sa domovima koje smatramo privatnom sferom. Pravo na stan promatrano je kroz materijalizaciju tog prava u obliku neotuđivih stambenih kvadrata, ali i kroz političku kolektivnu akciju nužnu za ostvarivanje tog prava. Koji su uzroci stambene krize, a koji su mogući koraci napred u shvatanju stambenog problema kao zajedničkog pitanja koje nam je predugo predstavljano kao inividualna briga. Razgovarat ćemo o budućim narativima potrebnim za adekvatnu borbu za pravo na stan, borbu koju moramo shvatiti kao nužnosti za očuvanje i kvalitetu naših života.

Iva Marčetić je arhitektica i aktivistica, članica inicijativa i organizacija koje se bore protiv privatizacije javnih i zajedničkih dobara i zalažu za demokratizaciju upravljanja. Posebno polje njenog interesa su stambene politike i jednakost pristupa stambenom prostoru, kao i planiranje prostora kroz političku aktivaciju zajednice. Iva Živi u Zagrebu i radi u organizaciji Pravo na grad.

Fotografije: Iva Čukić

Predavanje pogledajte ovde: