Transformacije do kojih poslednjih decenija dolazi u sferi rada uticale su na promene u pristupu radu – sve je više radnika/ca koji umesto za poslodavca rade samostalno i za više klijenata, dok je u porastu i broj ljudi angažovanih kratkoročno i za obavljanje vremenski određenih zadataka za klijente. Ujedno, digitalizacija i automatizacija radnih procesa i globalizacija tržišta rada ogroman broj ljudi tera na onlajn tržište rada koje generiše nove forme nesigurnog zaposlenja.

Iako se rad za sopstveni račun često izjednačava sa slobodom i fleksibilnošću u pogledu organizovanja radnog vremena, odabira klijenata i određivanja cene rada, realnost je znatno drugačija. Zajedničko za ovu grupu radnika/ca, koje uslovno možemo nazvati samostalnima s obzirom da rad za klijente često podrazumeva različite forme subordinacije, je to što se teret zapošljavanja i obezbeđivanja pristupa socijalnoj zaštiti, pristojnim uslovima rada i radnim pravima u potpunosti prebacuje na radnike/ce, bez obzira na njihov stvarni stepen zavisnosti u odnosu na klijente za koje rade.

U tom svetlu zadružno organizovanje predstavlja alternativu koja doprinosi unapređenju njihovog položaja. Veliki broj zadruga koje okupljaju samostalne radnike/ce širom sveta ukazuje na njihov potencijal da odgovore na rastuću prekarizaciju i radnicima omoguće sigurne i dostojanstvene uslove rada.

Kroz razgovor ćemo se osvrnuti na položaj samostalnih radnika u Srbiji i glavne prepreke na koje nailaze u svakodnevnom obavljanju delatnosti. Govorićemo o situaciju u drugim zemljama u Evropi i njihovim iskustvima sa pokretanjem zadružnih inicijativa. Tokom razgovora razmotrićemo i mogućnosti za zadružno organizovanje samostalnih radnika u Srbiji.

Razgovor se organizuje u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda.

Učesnici/e razgovora:

Francesca Martinelli – Doc Servizi zadruga, Italija
Thomas Blondeel – SMart zadruga, Belgija
Aleksandra Lakić – Platforma Zajedničko
Vuk Radulović – frilens predavač jezika

Razgovor moderira Jelena Šapić, jedna od autorki publikacije „Model zadružnog organizovanja po meri samostalnih radnika“, Platforme Zajedničko.

Razgovor će se voditi na engleskom jeziku.

Lokacija:Galerija ARTGET, Trg republike 5/I
Petak, 11. mart u 18:00h – javni razgovor + live stream
Live stream događaja biće dostupan na Facebook kanalu Platforme Zajedničko i Kulturnog centra Beograda.