Video pojmovnik I Prostorna nejednakost I Jovana Timotijević

2018-04-20T22:29:42+01:00 23. 4. 2018.|Tags: |

Prostor nije samo okvir društvenih hijerarhija i odnosa moći, već ih jednako proizvodi i održava. Tako i o prostornoj nejednakosti unutar gradova govorimo kao o društveno proizvedenoj situaciji. Nasleđujući različite forme nejednakosti (rodnu, klasnu, rasnu), kapitalizam te nejednakosti održava i produbljuje, obezbeđujući uslov eksploatacije koja dalje omogućava proizvodnju viška vrednosti. Kroz različite savremene prostorne politike i procese urbanizacije ove se nejednakosti intenziviraju.

Zahtev za pravednijim i egalitarnijim društvom neodvojiv je od zahteva za drugačijim gradom i drugačijim prostornim politikama, a upravo na tom zadatku koncept urbanih ili prostornih zajedničkih dobara predstavlja jedan mogući model u borbi protiv prostorne nejednakosti.

Jovana Timotijević je doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Završila je osnovne studije arhitekture, kao i master studije roda na Univerzitetu u Beogradu. Njeno istraživanje i rad presecaju oblasti feminističke teorije, urbanih kritičkih studija i političke teorije.