Samoorganizovane prakse su pozivi da se konstruiše budućnost na kolektivan i demokratski način. Šta je neoliberalna urbanizacija? Kakva forma demokratije je neophodna da bismo ostvarili pravo na grad? Da li je održivo plaćati rentu od 15€ mesečno?

U Komonifikaciji, o urbanim alternativama kao realnim utopijama razgovaramo sa Ivom Čukić.

Iva Čukić je doktorirala urbano planiranje na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Područje njenog istraživanja uključuje javni prostor, samoupravljanje i “uradi sam” filozofiju. Članica je Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara – zajedničko.org i aktivistkinja Ministarstva prostora.