Fotografija: Ivan Zupanc

U Šabačkom pozorištu izvedeno je istraživanje sa umetnicima koji su bili uključeni u pripremu jedne repertoarske predstave, sa ciljem da se ispita njihov odnos prema potencijalno zajedničkoj svojini. Pored tabuizacije govora o novcu i naturalizacije robne proizvodnje, rezultati otkrivaju inhibitorni efekat straha da se preuzme odgovornost zarad praktikovanja zajedničkog. O zajedničkom dobru u kontekstu kulture razgovarali smo sa Irenom Ristić, psihološkinjom, pozorišnom rediteljkom, profesorkom na Fakultetu Dramskih Umetnosti i autorkom rada “Strah od zajedničkog”.