Jovana Timotijević i Marko Aksentijević razgovarali su sa nama o politikama i priuštivosti stanovanja i konceptu zadružnog stanovanja na primeru projekta “Pametnija zgrada”