Forografija: Tom Fisk

Povodom obraćanja grupe specijalnih izvestioca Ujedinjenih Nacija u kome se Vladi Srbije ukazuje na opasnosti od kršenja ljudskih prava kroz odredbe Nacrta zakona o radnom angažovanju zbog povećanog obima posla u određenim delatnostima, želimo da skrenemo pažnju javnosti da su organizacije civilnog društva okupljene oko Inicijative “Živim i van sezone” u više navrata do sada, i tokom javne rasprave održane u septembru 2021.godine, ukazivale na opasnosti koje ovaj predlog sadrži i tražile njegovo povlačenje.

U dopisu UN izvestioca se još jednom ukazuje da ovakav predlog zakona ograničava pravo na slobodu udruživanja, uključujući pravo na sindikalno organizovanje i kolektivno pregovaranje radnicima i radnicama angažovanim na poslovima koji spadaju u domen ovog Zakona. Kao što smo ranije upozoravali, mogućnost da se radnici/e zaštite kroz sindikalno organizovanje, kolektivne ugovore i štrajk predstavlja jednu od osnovnih tekovina radničkih borbi, a njegovo ograničavanje uskraćuje mogućnost zaposlenima da kroz dijalog sa poslodavcima ostvare dostojanstvene radne standarde i bezbedne uslove rada.

Predstavnici UN-a takođe ukazuju da je Nacrt zakona u suprotnosti sa nizom međunarodnih konvencija kojima se Srbija priključila i koje štite radna i socio-ekonomska prava i slobode radnika i radnica. Kako se ističe u dopisu, rešenja sadržana u Zakonu u suprotnsti su sa Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Međunarodnom konvencijom o zaštiti prava svih radnika migranta i njihovih porodica i Konvencijama 11, 87 i 98 Međunarodne organizacije rada. Na ovom mestu još jednom ističemo, a u dopisu se to potvrđuje, da je predlog zakona u suprotnosti i sa Zakonom o radu, Zakonom o štrajku i Ustavom Republike Srbije.

Pored toga, Zakon vodi daljoj fleksibilizaciji radnih odnosa i eksploataciji domaćih i stranih radnika. Rad na poslovima obuhvaćenim Nacrtom definiše se kao rad van radnog odnosa i zbog toga preti da ogroman broj ljudi koji su sada zaposleni u delatnostima na koje će se primeniti, budu otpušteni i stavljeni u drugi režim rada koji ih obespravljue. Takođe, Nacrt ukida prava radnika migranata garantovana Zakonom o radu jer ima status specijalnog zakona, što je tragično rešenje imajući u vidu rasprostranjenost zloupotrebe stranih radnika kojoj poslednjih godina svedočimo u Srbiji.

Zbog svega navedenog ovaj zakonski tekst je neustavan i tražimo njegovo povlačenje, odustajanje države od povlađivanja poslodavcima i uzimanje u obzir interesa radnika i radnica prilikom usvajanja novih zakonskih rešenja. Tražimo da se zakoni u oblasti rada isključivo usvajaju konsenzusom socijalnih partnera, da budu usaglašeni sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim instrumentima, i pravnim tekovinama Evropske Unije.

Za Inicijativu “Živim i van sezone”:
Centar modernih veština
A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
Platforma Zajedničko