Zahvaljujemo svima na velikom broju prijava i čestitamo onima čije su ideje podržane. Na konkurs je pristiglo preko preko osamdeset sjajnih predloga projekta. S obziom na veliko interesovanje i kvalitet prijava, sa željom da izađemo u susret svim dobrim idejama, na kraju smo odlučili da podržimo osam mikroprojektnih ideja.

Vodeći se kriterijumima propisanim konkursom, kao i principima raznovrsnosti, raduje nas saradnja sa veoma različitim akterima. Neki će se projekti realizovati u malim mestima, neki na rubnim delovima grada, a neki u urbanim centrima ali nam je posebno važno da ćemo kroz njih podržati posve nove aktere. Takođe smo se potrudili i da pokrijemo razne sfere delovanja.

Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara – Zajedničko.org odlučila je da, kroz saradnju, podrži sledeće mikroprojekte:

  • Inicijativa za solidarnu ekonomiju Novi Sad – Grupa solidarne ekonomije u Novom Sadu
  • Kako žive um(j)etnice? – Brina
  • Mural zagađenja – Sofija Pašalić
  • Internet kao zajedničko dobro, u teoriji i praksi – Udruženje Oktobar
  • Odrast je zajedničko dobro – GM Optimist
  • Samoobrazovni karavan i radnički bioskop – Samoobrazovni univerzitet “Svetozar Marković”
  • Sloboda Štampi – Štamparija “Novi obrt” i izdavačka kuća “Prelom”
  • Uspostavljanje biblioteke stvari “Stvar(a)oteke” – Centar za regenerativnu održivost gradova

Ova inicijativa Platforme za teoriju i praksu društvenih dobra – Zajedničko.org uspostavljena je sa ciljem da pruži različite vidove podrške mikroprojektima koji imaju za cilj stvaranje novih ili unapređivanje postojećih zajedničkih dobara, dekomercijalizaciju i/ili demokratizaciju javnih dobara i popularizaciju teorije i prakse zajedničkih dobara.

Svi mikroprojekti biće realizovani između 1. januara 2020. godine i 30. avgusta 2020. godine.

Saradnja i podrška mikroprojektima deo je programa Platforma za teoriju praksu društvenih dobara – zajedničko.org, koji se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.