Javni razgovor, Voda kao društveno dobro

7. decembar 2017. od 19 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21

Učesnici javnog razgovora, Nana Pilavić (Jedan grad jedna borba, Sarajevo), Vladimir Simović (Centar za politike emancipacije/Levi Samit Srbije, Beograd) i Predrag Momčilović (zajedničko-org/Organizacija za političku ekologiju „Polekol“) podeliće svoja lokalna istraživanja i iskustva u borbama za čistu i dostupnu vodu, nakon čega ćemo diskutovati o tendencijama ka privatizaciji izvorišta i vodosnabdevanja i o alternativnim oblicima vlasništva i upravljanja vodnim dobrima.

Još krajem 2002. godine Ujedinjene Nacije su proglasile vodu „društvenim i kulturnim dobrom“. Od tada do danas širom planete palalelno sa neoliberalnom privatizacijskom invazijom na ovaj dragoceni prirodni resurs vode se mnoge bitke za vraćanje vodog bogatstva pod javnu upravu.

U regionu je vodosnabdevanje i dalje uglavnom u rukama lokalnih komunalnih službi, no oštra kampanja protiv često objektivno neefikasnih i nefunkcionalnih javnih preduzeća najavljuje okretanje ovih usluga ka tržišnoj logici.

Svedoci smo svakodnevnog narušavanja kvaliteta uz smanjenje dostupnosti, koju prati dodatno povećanje cena za finalne korisnike. Umesto da se upravljanje strateškim resursima unapredi u javnom interesu, sve češće dolaze inicijative za javno-privatna partnerstva i autsorsovanje, čime privatni kapital malo po malo obrće igru u svoju korist, čineći sve težim demokratsku kontrolu nad životno važnim resursima. Kao koristan koncept za regulaciju i upravljanje prirodnim dobrima pojavljuju se the commons to jest zajednička ili društvena dobra. Društvenim dobrom van pritiska i tržišta i neoliberalne države upravlja zajednica; zajednica od njega ima koristi zadovoljavajući svoje zajedničke potrebe; takav zajednički resurs neguje za svoje dobro kao i za dobrobit budućih generacija.

Realizaciju aktivnosti platforme zajedničko.org podržavaju Heinrich Boell Stiftung i Fond za otvoreno društvo.