Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara – Zajedničko organizovala je prezentaciju rezultata istraživanja i panel diskusiju o nestandardnom radu u Srbiji. Tribina je održana 28.4.2021. godine u prostoru Kulturnog centra Beograd.