Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara – Zajedničko vas poziva na projekciju filma Srđana Kovačevića “Tvornice radnicima” i panel diskusiju o mogućnostima radničkog samoupravljanja, koja će se održati u utorak 13. Decembra od 18h u prostoru KC Grad, Braće Krsmanović 4.

Radnici fabrike mašinskih alata ITAS iz Ivanca okupirali su fabriku 2005. godine i ona od tada funkcioniše kao preduzeće u radničkom vlasništvu i na principima radničkog samoupravljanja. ITAS je jedini primer uspešne radničke okupacije na prostorima bivše Jugoslavije, ali njegov opstanak je i dalje neizvestan. Na tom tragu Kovačevićev film prati stanje unutar fabrike u periodu nakon što je stavljena pod radničku kontrolu, prikazujući svakodnevne dileme sa kojima se zaposleni susreću u pokušaju da prevaziđu prepreke koje surova tržišna realnost nameće.

Sličnih primera radničkog organizovanja bilo je i u Srbiji – radnici Zrenjaninske fabrike lekova Jugoremedija uspevali su dugi niz godina da se odupru pokušajima tržišne privatizacije i da očuvaju fabriku kao preduzeće u vlasništvu malih akcionara. Slično, istraživanje o radničkom samoupravljanju koje je Platforma Zajedničko realizovala u prethodnom periodu, pokazalo je da postoje i drugi primeri nekada društvenih preduzeća koja su relativno uspešno prošla kroz tranziciju iz socijalističke u kapitalističku ekonomiju tokom 90-ih godina do danas. Kompanija “Metalac” iz Gornjeg Milanovca jedno je od njih – prema zvaničnim podacima sa veb stranice ove kompanije ona je i dalje u većinskom vlasništvu zaposlenih. Međutim, promena vlasničkih odnosa i organizacione strukture koja se dešava poslednje tri decenije drastično je smanjila mogućnosti za učešće zaposlenih u odlučivanju u odnosu na samoupravni period.

Tokom razgovora osvrnućemo se na ova tri primera, a u kontekstu širih društveno-političkih i institucionalnih promena koje su uslovile transformacije i nestanak jugoslovenskog samoupravljanja kao jedinstvenog istorijskog primera sistematske demokratizacije ekonomije kroz veće učešće zaposlenih i decentralziaciju vlasništva. Govorićemo o njegovom značaju za dostizanje kvalitetnih radnih i životnih standarda, zašto je važno omogućiti zaposlenima da učestvuju u vlasništvu i donošenju odluka na radnom mestu, i kakve su mogućnosti danas da se implemtiraju modeli demokratičnijih preduzeća koji integrišu elemente samoupravljanja.

U razgovoru učestvuju:

Srđan Kovačević – Reditelj i snimatelj brojnih dokumentarnih filmova
Branislav Markuš – Predsednik Zrenjaninskog socijalnog foruma i bivši radnik Jugoremedije
Aleksandra Lakić – Platforma Zajedničko

Moderator razgovora: Marko Miletić – Portal Mašina

Događaj se realizuje uz podršku Fondacije Roza Luksemburg Jugositočna Evropa.