Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara – Zajedničko u saradnji sa Udruženjem radnika na internetu poziva radnice i radnike sa teritorije Vojvodine na onlajn diskusiju 26. juna 2021. godine.

Obraćamo vam se povodom učešća u predstojećoj diskusiji koju Zajedničko organizuje u okviru projekta ,,Ka ekonomskoj demokratiji: Borba za socijalna i ekonomska prava kroz samoorganizovanje“. Projekat ima za cilj da ispita načine za smanjivanje nesigurnosti i nepredvivosti u oblasti rada. Na osnovu analize podataka i rezultata ovih diskusija, Zajedničko će predložiti model organizovanja zasnovan na idejama kvalitetnog i dostojanstvenog rada.

U ovoj fazi projekta, nastojimo da prikupimo mišljenja radnika i radnica iz različitih delova Srbije u formi grupne diskusije – fokus grupe. Fokus grupe će obuhvatiti do 10 učesnika/ca i biće organizovane onlajn putem Zoom platforme. Prva u nizu diskusija biće organizovana 26. juna sa početkom u 12 časova i trajaće od sat do sat i po vremena. Moderatorke razgovora su Aleksandra Lakić i Jelena Šapić.

Učešće je anonimno, tj. imena neće biti navođena, osim podataka o godinama i zanimanju. Podaci prikupljeni kroz fokus grupe biće korišćeni isključivo za potrebe istraživanja i neće biti dostupni trećim licima. Rezultati istraživanja će biti iskorišćeni za predlog modela organizovanja radnika i radnica koje će Zajedničko predstaviti tokom naredne godine. Prijave poslati na imejl adresu – j.shapic@gmail.com najkasnije do 21. juna 2021. godine. Ukoliko imate dodatnih pitanja stojimo vam na raspolaganju. Srdačno, Platforma Zajedničko i Udruženje radnika na internetu