Tema poslednjeg predavaja u oblasti prirodnih zajedničkih dobara bila je kako poljoprivredu ponovo pretvoriti u zajedničko dobro i učiniti hranu dostupnom svima, sa naglaskom na alate primenjive u praksi.

Poljoprivredna proizvodnja je osnov za nesmetano funkcionisanje društva. Danas industrijska poljoprivreda koristi 75% obradive zemlje a isporučuje samo 30% svetske hrane. Seoski farmeri hrane 70% svetske populacije a koriste samo 25% obradive zemlje. Multinacionalne korporacije sve više preuzimaju kontrolu nad semenom, čime se gubi poljoprivredni suverenitet, dok broj gladnih u svetu svakim danom raste. Sa druge strane javlja se sve više pokreta koji se bore za suverenitet hrane i ekološki način proizvodnje.

Tokom predavanja u okviru Studija zajedničkog predstavljen je rad Zelene mreža aktivističkih grupa (ZMAG), organizacije koja okuplja organske vrtlare, praktičare primjenjivih tehnologija i ekološkog graditeljstva, dizajnere permakulture, istraživače pravednih socijalnih modela organizacije i ravnopravnih međuljudskih odnosa, te ekološke aktiviste, a sve u cilju razvijanja i promoviranja permakulture, ekoloških znanja i veština, primenjivih modela i tehnologija, i konačno,  podizanje kvaliteta života ljudi.

Dražen Šimleša je doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odseku za sociologiju. Zaposlen je kao viši asistent na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Područje njegovog rada i istraživanja je globalizacija i održivi razvoj. Aktivan je u organizaciji Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) i Mreža ekosela Balkana (MEB).

Fotografije: Predrag Momčilović

Predavanje pogledajte ovde: