Prvo uvodno predavanje drugog ciklusa Studija zajedničkog upoznalo nas je sa osnovnim pojmom i konceptom zajedničkih dobara. Koncept zajedničkih dobara (commons) poslednjih godina je reaktuelizovan i razvijan kroz teoriju i praksu, nakon što ga je dobitnica Nobelove nagrade za ekonomiju Elinor Ostrom popularizovala u svojoj knjizi Upravljanje zajedničkim dobrima (Governing the Commons). Istorijski gledano, ovaj pojam označavao je praksu zajedničkog korišćenja prirodnih resursa u srednjevekovnoj Evropi, a čije je ograđivanje kasnije bilo ključno za nastanak kapitalizma. U savremenom kontekstu ona se vezuju za model upravljanja resursima u različitim oblastima od urbanih funkcija – javnih prostora ili stambenih uslova, preko socijalnih i kulturnih usluga, do prirodnih ekosistema i digitalne sfere. Predavanje će dati uvid u teorjiske pristupe koji se vezuju za koncept zajedničkih dobara, ali i osvrt na savremene prakse koje u ovom konceptu vide odgovor na neispunjene potrebe građana, manjak demokratije, ekonomsku i ekološku neodrživost.Iva Čukić je doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usmerenje i oblast njenog istraživanja odnose se upravljanje i raspolaganje prostorom, urbana zajednička dobra,  kao i na tačke susreta institucionalnog, planskog i normativnog okvira sa oblicima neformalnih praksi. Od 2011. je ko-osnivačica i članica udruženja Ministarstvo prostora, koje se bavi pitanjima razvoja gradova, urbanim politikama i transformacijama.

Fotografije: Jelena Mijić / Belgrade Raw

Pogledajte snimak prvog predavanja drugog ciklusa Studija zajedničkog: