Participtivna demokratija označava ideju prema kojoj učesnici u radnom procesu imaju moć odlučivanja i dele ekonomski uspeh preduzeća u kojem rade. O prošlim i trenutnim modelima particpativne demokratije, njenoj uspešnosti i preprekama na putu ka prepoznavanju njenog značaja razgovaramo sa Velizarom Mirčovim, doktorandom sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i autorom članka “Ka participativnoj demokratiji u Srbiji”, objavljenom u LMD-u, što je i povod za naš razgovor. Članak možet pročitati na sajtu Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara – zajedničko.org. Drugi Velizarov članak koji se pominje u emisiji “Put do demokratskog socijalizma” objavljen u Novom plamenu.