Predavanje i prezentaciju knjige na temu “Održivost, odrast i hrana” održaće Predrag Momcilović, 6.juna od 18h u dvorištu omladinskog centra CK13. Predavanje se organizuje u sklopu obeležavanja svetskod dana odrasta / Global Degrowth Day 2020.

Živimo u periodu koji su naučnici nazvali antropocen, po obimu uticaja koji čovek ostvaruje na planetu Zemlju. Klimatske promene postale su realnost i njihove posledice se već osećaju, dok se koncentracija ugljen dioksida u atmosferi približava tački kolapsa. Razlika između bogatih i siromašnih veća je nego ikada ranije u istoriji, dok se suočavamo sa šestim globalnim izumiranjem izazvanim od strane čoveka. Dotakli smo granice globalnog kapitalističkog rasta i gledamo u otvorenu provaliju

Pandemija COVID – 19 virusa dodatno je ogolila neodrživost i nehumanost globalnog sistema. Tokom pandemije na udaru su se našli i globalni lanci proizvodnje i snabdevanja hranom. Neodrživost proizvodnje hrane ogleda se i u tome da industrijska poljoprivreda koristi 75% obradive zemlje a isporučuje samo 30% svetske hrane, dok mali farmeri hrane 70% svetske populacije a koriste samo 25% obradive zemlje. Zato je potrebna promena paradigme i fokusiranje na lokalnu i održiviju hranu.

Preispitivanje i odbacivanje ideje eksponencijalnog rasta zasnovanog na profitu i promišljanje društvenih i ekonomskih alternativa jeste u srži samog odrast/degrowth teorije i pokreta. Prema jednoj od definicija odrast/degrowth se bazira na promeni načina upotrebe prirodnih resursa ali i promeni društvenih odnosa prema radu, kapitalu, novcu kao i pitanju vlasništva, uz radikalnu demokratizaciju društva, sa ciljem stvaranja nove antikapitalističke ekonomije i društva u skladu sa prirodom.

Predrag Momcilovic je student doktorskih studija na Geografskom fakultetu u Beogradu. Član platforme za teoriju i praksu društvenih dobara – Zajedničko , novinar portala Mašina i urednik portala za političku ekologiju Ekološki glasnik Okvir. U svom istraživačkom radu bavi se prirodnim ograničiteljima rasta, društvenim aspektima klimatskih promena i aternativnim modelima organizovanja u proizvodnji hrane.