„Ovaj video materijal nastao je u okviru projekta Fer i ugljenično neutralni turizam, koji je sprovela Green European Foundation uz podršku Zajedničkog i uz finansijsku podršku Evropskog parlamenta. Evropski parlament nije odgovoran za sadržaj ovog video zapisa. Da biste saznali više o ovom projektu, posetite: https://gef.eu/project/fair-and-carbon-free-tourism/.%C3%A2%C2%80%C2%9D