Ekonomija deljenja se zasniva na onlajn platformama koje služe za kupo-prodaju usluga i svoje posredničke usluge naplaćuju direktno od krajnjih korisnika. Ekonomija deljenja je hvaljena zbog svoje visoke efikasnosti omogućene digitalnim tehnologijama, ali i sposobnosti da produktivnim učini do tada nedovoljno iskorišćene materijalne i “ljudske” resurse. Druga strana ovog uspeha je ekstremna komodifikacija rada na platformama, praćena erozijom radničkih prava i uslova rada. Rad na platformama se odvija u još manje standardnim oblicima od “tradicionalnog” nestandardnog rada, povezan je sa višim nivoim kontrole i podređenosti, stalnom materijalnom neizvesnišću i nestabilnošću, kao i niskim prihodima. Uber se smatra emblematičnim za ekonomiju deljenja, a kada se priča o prekarizaciji rada često se koristi termin “uberizacija” da opiše ovaj proces.

Sa Aleksandrom Elezovićem, jednim od osnivača Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara – zajedničko.org, razgovaramo o Uberu u sredu, 15. maja u 14h na RadioAparatu.