U sredu, 9. maja na Radioaparatu smo razgovarali o potencijalima dokumentarnog filma i drugih video sadržaja za promovisanje realnih utopija. Milica Ivić, uskoro diplomirana sociološkinja, deo je kolektiva Vizantrop, platforme za (audiovizuelnu) antropologiju i sociologiju. Ona i Relja Pekić, master antropolog, suosnivač platforme Vizantrop i osnivač centra za vizuelnu antropologiju VAC, bili su naši gosti.