U kakvom se odnosu nalaze javni interes i zajedničko dobro? Šta je “akumulacija putem razvlašćivanja”? Ima li prostora za zajedničko dobro u sistemu u kom je tržište postalo svha samom sebi? Kroz kakvu transformaciju države treba da prođu da bi od neprijatelja postale saveznice zajedničkog dobra? Emitovali smo intervju sa Seadom S. Fetahagićem, autorom publikacije “Je li od javnog interesa čuvanje zajedničkog dobra?” u izdanju udruženja Crvena.