Pored regeneracije prirode i smanjenja zagađenja vazduha, pozitivna nuspojava
pandemije koronavirusa je i to što se univerzalni osnovni dohodak vratio na agende progresivnih političkih aktera. Tako Fedracija Evropskih Mladih Zelenih u svom odgovoru na trenutnu krizu kao prvi zahtev navodi uvođenje univerzalnog osnovnog dohotka za sve Evropljane, preko 170 britanskih parlamentaraca različitih stranačkih pripadnosti traže hitan univerzalni osnovni dohodak koji će biti dovoljan da pokrije troškove hrane, rente i komunalija, a Španija uvodi univerzaln osnovni dohodak sa namerom da sa distribucijom nastavi i nakon pandemije. O izazovima koje sa sobom nosi sve veći sukob protestantske etike i automatizacije rada razgovaramo sa Tanjom Vukšom iz Centra za politike emancipacije.