Sa Milošem Jankovićem, master politikologom i doktorandom na Fakultetu političkih nauka razgovarali smo o socijalnim i ekonomskim pravima, njihovoj teorijskoj postavci i praktičnoj primeni. Takođe razmatrali smo odnos ovih prava sa ličnom autonomijom.