Radio emisija Komonifikacija dotakla je i temu međuljudskih odnosa koji grade i održavaju zajednicu. Dušanka Milosavljević, izvršna urednica srpskog izdanja časopisa Le Monde Diplomatique, sociološkinja, aktivistkinja i polaznica Studija zajedničkog, i Aleksandar Elezović razgovarali su o dihotomiji ličnog i političkog, o tome kako se nositi sa stresom i pritiscima u kolektivima, kako balansirati između neazintereosvanosti za ličnu dobrobit članstva i pretvaranja organizacije u terapijsku grupu. Čak i u deklarativno progresivnim, feminističkim, solidarnim, levim grupama, ne-korporativnim organizacijama ili pokretima sa horizontalnom demokratijom, često se nalazimo u vrzinom kolu uloga onih koji preuzimaju previše odgovornosti i obaveza, pate zbog nevidljivog rada ili se pak osećaju isključeno. Ukoliko vas ova tema zanima i/ili loša organizacija pogađa preporučujemo vam ova dva članka –  Ejeris Dikson, “Naši odnosi nas održavaju u životu –  neka nam budu prioritet u 2018.”  i Džo Friman, ” Tiranija nestrukturiranosti” koji odlično sažimaju izazove sa kojima se suočavamo pokušavaući da izgradimo pravedniji svet i nužno, pravedniji kolektiv.

Emisiju možete poslušati ovde: