Predstavljamo publikaciju “PRAVA DRUGOG REDA: Socijalna prava u svetlu mera štednje” u izdanju A11 – Inicijative za ekonomska i socijalna prava. Publikacija je objavljena sa namerom da se široj javnosti predstave rezultati istraživanja o kršenjima ekonomskih i socijalnih prava. Ova prava, zajedno sa mnogim drugima, kao što su prava na socijalnu i zdravstvenu zaštitu, spadaju u ljudska prava druge generacije i najčešće upravo ona bivaju zanemarena u slučajevima ekonomskih kriza i mera štednje. O posledicama koje su ovakve društveno-političke okolnosti u Srbiji godine ostavile na prava drugog reda u periodu od 2012. do 2020. razgovarali smo sa Milijanom Trifković, pravnom koordinatorkom A11 i jednom od autorki publikacije.