U stalnom nastojanju da smanje troškove poslovanja i povećaju profit, kompanije u savremenoj uslužnoj delatnosti se sve više okreću ka modelu „samousluživanja“. Samousluživanje podrazumeva smanjenje broja plaćenih radnika, čiji se deo posla nameće potrošačima da ga sami obavljaju i to bez naknade. Ovakav koncept je kompanijama privlačan iz jednostavnog razloga – štedi im novac. Danas je samousluživanje sveprisutno: sami skeniramo svoj prtljag, provlačimo kroz mašinu platne kartice i raspremamo za sobom u fast food restoranima. Iako ovo traje već neko vreme, najveća novost je to što tehnologija preuzima sve veću ulogu u ovom procesu. Samousluživanje sve češće podrazumeva transakcije sa mašinama, a ne sa drugim ljudima (zaposlenima, potrošačima itd.). Baš kao i u industrijskoj proizvodnji, uspeh u širenju samouslužne delatnosti direktno zavisi od uspešne interakcije između ljudi i mašina.

Pored ove teme, u novoj emisiji komonifikacije osvrnuli smo se i na nedavno održano predavanje u “Magacinu” o alternativama zatvorima i sa Darkom Vesićem i Vladimirom Simovićem iz Centra za politike emancipacije (CPE) najavili smo njihove predstojeće kurseve u okviru Studija socijalizma.