Bojana Tamindžija i Vladimir Simović iz Centra za politike emancipacije nam predstavljaju novu publikaciju o plati za životu na području Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope, na kojoj su radili u okviru međunarodne mreže Clean Clothes Campaign. Razgovaramo o tome šta je plata za život, zbog čega je važno da je kompanije omoguće svojim zaposlenima i načinima na koje se to može postići u praksi.