U Komonifikaciji vam predstavljamo knjigu Šantal Muf „Za levi populizam“. Muf je belgijska politička teoretičarka,koja se zalaže za očuvanje demokratskih institucija, ali uz njihovu transformaciju u skladu sa savremenim levim politikama. Pričamo o tome da li je koncepcija „levog populizma“ dovoljno levo, njenom odnosu sa kapitalizmom s jedne strane i pojmom zajedničkog s druge, kao i tome da li je moguće da antikapitalistički aktivizam bude finansiran od strane kapitala.