Feministizacijom politike se ističe važnost mikronivoa, odnosa, jednakosti, zajedništva, saradnje i različitosti, kao i brisanja veštačke podele na privatnu i javnu sferu u cilju promene dinamike u osnovi postojećeg sistema i razvoja emancipatorskih alternativa.

O načinima na koji politiku možemo učiniti više fem-friendly razgovaramo sa Jovanom Timotijević, istraživačicom na Fakultetu političkih nauka i članicom Platforme – Zajedničko. Pored toga, donosimo vam deliće atmosfere sa predstavljanja priručnika za inicijative u zajednici objavljenog od strane A11 – Inicijative za ekonomska i socijalna prava.