U prvom izdanju nove sezone Komonifikacije, naše kolege iz platforme Zajedničko, Predrag Momčilović i Miloš Kovačević nam predstavljaju istraživanje na kojem trenutno rade, a čija tema je ekonomski model krofne.
Ovaj šematski prikaz predstavlja balans između standarda ispod kojeg društvo ne sme da padne i ekoloških i socijalnih ograničenja koja se ne smeju prekoračiti. Inicijalno ga je osmislila britanska ekonomistkinja Kate Reworth, a nedavno su ga istraživači i istraživačice iz Instituta za političku ekologiju prilagodili i za nekoliko gradova u Hrvatskoj. Predragov i Milošev cilj je da osmisle autentičnu varijantu krofne za Beograd i Srbiju.