U autorkom tekstu u Danas-u “PKB treba gradu” Milan Škobić se suprostavio privatizaciji PKB-a i predložio veće učešće lokalne zajednice u upravljanju ovim poljoprivrednim kombinatom. Odgovorio mu je Miša Brkić optužujući Inicijativu Ne da(vi)mo Beograd za populizam i “davljenje ekonomske logike i tržišta”.

Danas, kada se leva ekonomska rešenja po pravilu odbacuju kao populistička i nerealna, skupštinu po prvi put pokušava da osvoji pokret koji jednakost shvata ozbiljno. Postoji li samo jedna ekonomska logika? Šta je populizam, a šta demokratija? U kojoj meri program inicijative Ne da(vi)mo Beograd odražava presek između realističnog i utopijskog? Ovo su samo neke od tema na koje ćemo razgovarati sa Isidorom Petrović i Milanom Škobićem, kandidatima za odbornike na izbornoj listi Ne da(vi)mo Beogradau novoj Komonifikaciji.