Četvrta epizoda Komonifikacije posvećena je poziciji zajedničkog dobra u odnosu prema (neo)liberalnom konceptu države i državnoj regulaciji. Zajedno sa koleginicom iz platforme zajedničko.org, Jovanom Timotijević razgovaramo o tome u kojoj meri i kojim strategijama je ovaj odnos moguće promeniti, koliko je moguće da prakse komoninga sačuvaju sopstvenu autonomiju u odnosu na državu i tržište i da li je država nužno u antagonističkom odnosu sa zajedničkim dobrima ili može podržati njihovo stvaranje i razvoj. Emisiju završavamo prelistavanjem novog broja Le Monde Diplomatique-a sa urednicom Dušankom Milosavljević.

Jovana Timotijević diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završile je interdisciplinarne master studije “Kulturna politika i menadžment u kulturi (interkulturalnost i medijacija na Balkanu)” na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Nakon toga je završila i master studije “Teorija kulture i studije roda” na Fakultetu političkih nauka, gde je trenutno na doktoratu. Trenutno radi kao istraživačica pri Centru za istraživanje kultura, politika i identiteta. Fokus njenog istraživačkog i aktivističkog rada je promišljanje radikalne promene društveno-prostornih odnosa, kroz različite leve političke teorijske okvire i kvir feminističku perspektivu.