Teme treće epizode Komonifikacije su internet i digitalna zajednička dobra. Sa Aleksandrom Savanović razgovaramo o kontekstu u kom nastaju digitalna zajednička dobra i kako smo od interneta koji niko nije posedovao ni kontrolisao došli do komodifikovanih protoka digitalnih podatka, data mining-a i ograđenih digitalnih “pašnjaka”. Razgovaraćemo i o (zlo)upotrebama slobodnih i otvorenih softvera, proizvodnji među jednakima i potencijalima saznanja da su svi facebook korisnici istovremno njegovi volonteri za mobilizaciju protiv eksploatacije na internetu, ali i u “stvarnom” životu.

Aleksandra Savanović je diplomirala međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (2005-2010) a master studije sociologije je završila na berlinskom Freie Univerzitetu (2010-2012). Uglavnom se bavi pisanjem – projekata i budžeta, eseja i kritika, političkih analiza i preporuka, i povremeno, književnosti. Interesuju je teme na preseku između ekonomije, tehnologije i politike. Urednica je i jedna od osnivačica teorijsko-umetničkog časopisa Zent i koordinarka radne grupe za ekonomiju platforme zajedničko.org.