Povodom vesti da je Američka advokatska komora objavila analizu uticaja odredbi Nacrta Zakona o radnom angažovanju zbog povećanja obima posla u određenim delatnostima, koristimo priliku da podsetimo da su organizacije civilnog društva okupljene oko Inicijative “Živim i van sezone” još u septembru, tokom javne rasprave, ukazivale na štetnost ovog predloga i tražile povlačenje Nacrta Zakona.

Koristimo priliku da i sada ukazemo na štetnost odredbi sa nekoliko aspekata narušavanja radničkih prava. Kao što smo ranije upozoravali, ovakav predlog Zakona ukida mogućnost radnicima i radnicama da se zaštite kroz sindikalno organizovanje i kolektivne ugovore, ne nudi dostojanstvene standarde u pogledu radnih uslova i bezbednosti na radu, i vodi daljoj fleksibilizaciji radnih odnosa i eksploataciji domaćih i stranih radnika.

Takođe, od završetka javne rasprave i objavljenih zaključaka resornog ministarstva u kom se navodi da će Nacrt uputiti Međunarodnoj organizaciji rada na mišljenje, u javnosti je potpuno izostala informacija da li je Nacrt zaista upućen i ako jeste kakav je stav MOR-a tim povodom. Imajući u vidu dosadašnju praksu vlasti sa sličnim problematičnim zakonskim rešenjima, izražavamo bojazan da će se čekati pogodan trenutak kada je pažnja stručne javnosti usmerena na drugu stranu, kako bi se to iskoristilo za usvajanje ovog po radnike i radnice štetnog propisa.

Ukazivali smo na štetnost rešenja u ovom Nacrtu kojima smo svedočili u još uvek neršenom slučaju eksploatacije radnika iz Vijetnama koji rade na izgradnji fabrike LingLong. Upravo na ovom slučaju se možemo uveriti u namere zakonodavca kako zamišlja budućnost radnika u Srbiji.

Na kraju, ističemo da je i sama činjenica da se analizom ovog propisa bavi stručna ustanova iz drugog pravnog sistema, koja nema previše dodirnih tačaka sa Srbijom u smislu efekata primene ovog propisa, govori o tome koliko je značajno sa aspekta pravne nauke i prakse ukazivati na štetnost ovog Nacrta kao i na obim radnih prava koji se njime krše.

Za Inicijativu “Živim i van sezone”:
Centar modernih veština
A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
Platforma Zajedničko