U periodu oktobar 2020. – april 2021. Platforma Zajedničko je uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija realizovala projekat podrške stvaranja novih i unapređivanja postojećih zajedničkih dobara, dekomercijalizacije i demokratizacije javnih dobara, poput obrazovanja, infrastrukture, prirodnih resursa, javnih prostora, kao i popularizacija teorije i prakse zajedničkih dobara.

Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara – Zajedničko, kroz saradnju podržala je sledeće mikroprojekte:

  • Učesnici bijenala mladih – Bijenale mladih javne pripreme 2
  • Seoski kulturni centar, Markovac – Razvoj Čitaonice “Ekatarina Pavlović”
  • Kino klub “Barut” – Online video arhiv: privatizacija i radničke borbe na teritoriji bivše Jugoslavije
  • Štamparija “Novi obrt” i izdavačka kuća “Prelom” – Otvorena štamparija
  • Uvod u permakulturni dizajn – Volonterski centar Vojvodine
  • Škola Odrasta – Za manje smeća i više sreće – zero & low waste Serbia

Tokom trajanja podrške zajedničkog, podržani akteri realizovali su sledeće aktivnosi:

Bijenale mladih javne pripreme 2

Tokom Javnih priprema 2 održano je ukupno 5 duplih radionica – jedna u vidu predavanja, a druga u vidu pružanja praktičnih pomoći grupi u narednim koracima razvoja, kroz koje je ostvarena značajna stabilnost u promišljanju modela funkcionisanja i praktične organizacije horizontalno postavljene strukture rada sa velikim brojem učesnika. Time je ovim projektom značajno unapređen rad grupe i proširena su znanja učesnika i učesnica mladih koji su u njega uključeni.

Realizacija projekta zaočela je radionicama Irene Ristić, pozorišne rediteljke i psihološkinje, koja je održala radionice na temu Ka kolektivnoj autonomiji. Na samom početku, radionice Irene Ristić su uspele da sistematizuju kapacitete pojedinaca i pojedinki uključenih u organizacioni tim Bijenala mladih, prema interesima i pojedinačnim sposobnostima, da ih podeli u različite grupe koje su preuzele odgovornosti za odvojene segmente organizacije Bijenala.

Usledile su kustoske medijatorske radionice Stevana Vukovića i Maje Ćirić, iskusnih kustosa i kritičara, koji su u intezivnom radu sa mladima, uspele da uvežu interesvanja čitave grupe organizacionog tima mladih i tri divergentna kustoska koncepta koja su predložile tri mlade kustoskinje Bijenala u jednu koncepcijski kompaktniju celinu pod nazivom ZAJEDNIČKI JEZIK.

Na kraju, radionice Maje Lalić i Marijane Cvetković pomogle su mladima da planski pristupe organizaciji realizacije velike kulturne manifestacije kakvo je Bijenale, a posebno u pogledu finansija. Njihovi praktični saveti i direktna pomoć koju su nam pružile u pogledu ne samo razrade strategija za organizovani rad i finansiranje, nego i u pogledu direktnog sprovođenja istog, jednako su značajan deo projekta (kontaktiranje institucija, pisanje aplikacija, senzibilizacija za pravičnu raspodelu i strateški izbor inansijskih partnera prema ideji projekta itd).

Radionice su zbog ponovnog uvođenja pandemijske krize realizovane u kombinaciji online i učestvovanja ućivo, gde su neki članovi grupe radionicu pratili preko ZOOM aplikacije, a neki su bili fizički prisutni u prostoru Umetničkog paviljona “Cvijeta Zuzorić” gde su radionice održavane.

Usled realizacije ovog projekta, za koji treba reći da u neku ruku još traje, budući da su predavači-medijatori i dalje aktivno uključeni u rad na organizaciji Bijenala, grupa učesnika i učesnica Javnih priprema 2 – Bijenala mladih postala je značajno organizovanija i sposobnija da nadalje istražuje nove horizonte emancipacije i mogućnosti suštinskih promena dominantne paradigme odnosa umetnosti i društva.

Seoski kulturni centar, Markovac – Razvoj Čitaonice “Ekatarina Pavlović”

Tokom trajanja projekta ostvareni su različiti rezultati i realizovane brojne aktivnosti.
Obezbeđeni su uslovi za kontinuirani rad Čitaonice u zimskom periodu. Savet Mesne zajednice Markovac odobrio je korišćenje dela zapuštenog Doma kulture Markovac, kod ulaza u nekadašnji bioskop. Radnom akcijom tima SKCM-a temeljno je očišćen ovaj prostor i reparirani delovi zatečenog mobilijara i polica za knjige. Meštani sela uključili su se u akciju doniranjem starih polica i ormara za skladištenje knjiga, kao i doniranjem neophodnih usluga (lokalni električar popravio je neispravne instalacije, čime je omogućio da Čitaonica ima osvetljenje i grejanje). Učenici OŠ „Drugi Šumadijski odred“ sa nastavnicama srpskog, istorije i školskom bibliotekarkom, učestvovali su akciji preseljenja, i tim povodom održana je i prigodna radionica, na temu rada u biblioteci. Ovo je bio i prvi događaj u novom prostoru.

Tokom decembra meseca izvedena je serija novogodišnjih aktivnosti: „Pozorište u izlogu“ (novogodišnja igra za najmlađe meštane, tokom koje se dva puta nedeljno u izlogu čitaonice menjala slika i zadatak), likovne radionice sa predškolcima (u prostoru predškolske ustanove u Markovcu) tokom kojih su napravljene čestitke za najstarije meštane, kao i interaktivna izložba „Petson slavi Božić“ u prostoru Čitaonice. U saradnji sa MZ nabavljeni su novogodišnji paketići za najmlađe meštane, čija je dodela bila sastavni deo interaktivne izložbe. Izložba „Petston slavi Božić“ potrajala je do polovine februara. Potom su počele pripreme za aktuelnu interaktivnu izložbu, pod nazivom „Neizbegavanje života“, namenjenu deci školskog uzrasta, ali i starijim meštanima. Prateći misao Virdžinije Vulf („Ne možeš naći mir izbegavajući život“,) izložbu smo posvetili ženama koje su pokrenule značajne promene u svom životu i široj zajednici, i otvorili je 8.3.2021, radionicom sa učenicima starijih razreda OŠ „Drugi Šumadijski odred“. Izložba je delom posvećena ekološki održivoj kulturi, izlaganjem upotrebnih predmeta nastalih od već korišćenih materijala (kartonske, plastične, drvene i metalne ambalaže).

Tokom trajanja projekta Čitaonica „Ekatarina Pavlović“ kontinuirano je radila u uobičajenom ritmu (dva puta nedeljno po tri sata). Od decembra do marta broj čitalaca se povećao za 70 novih članova, a nabavljeno je više stotina novih naslova, koje su delom kupljeni, zahvaljujući donacijama Platforme Zajedničko i Rekonstrukcije ženskog fonda, a delom donirani kako od strane izdavača i kulturnih institucija (Studentski kulturni centar Novi Sad, Kreativni centar, Malo pozorište Duško Radović i Ambasada Angole, Sterijino pozorje…), tako i od pojedinaca – mahom meštanki i meštana, članstva Čitaonice. Razvijena je saradnja sa Mesnom zajednicom Markovac,i formalno registrovano udruženje građana SKCM, koje će zajedno sa MZ aplicirati za sredstva SO Velika Plana, na regularnom godišnjem konkursu, koji se očekuje. Tim SKCM-a razvio je blisku saradnju sa nastavnim osobljem OŠ Drugi Šumadijski odred i pripadajućom predškolskom ustanovom.

U periodu trajanja projekta, SKCM je dobio značajno priznanja – zahvalnicu Beogradske otvorene škole za angažman na polju kulturne decentralizacije i borbe za rodnu ravnopravnost, kao i priznanje BeFema za kulturnu mobilnost. U mentorskom radu sa mladim meštankama profilisane su nove inicijative – pokretanje programa biblioterapije, kao i paketa socijalnih usluga za stanovnike.
Projekat Razvoja Čitaonice izveli su članovi SKCM-a: Aleksandra Miladinović, Marija Savić, Jelena Marković, Filip Miladinović, Nelica Stojadinović i Anđelka Nikolić, a aktivnosti su uključile više stotina ljudi iz lokalne zajednice. Kontinuiranim izveštavanjem na socijalnim mrežama (najmanje dve objave nedeljno na fb i instagramu) šira javnost je upućena u tok projekta.

Kino klub “Barut” – Online video arhiv: privatizacija i radničke borbe na teritoriji bivše Jugoslavije

U periodu od 10. decembra 2020. do 10. marta 2021. godine, Kino klub Barut je radio na uspostavljanju otvorenog i javno dostupnog online arhiva video materijala o privatizaciji i radničkim borbama na prostoru bivše Jugoslavije.

Arhiv je zamišljen kao resurs za istraživanje i edukaciju, koji bi na jednom mestu objedinio video snimke o privatizaciji, organizovanim radničkim akcijama, štrajkovima, protestima, kao i dokumentarne filmove, intervjue, medijske priloge, snimke tribina, radionica, pozorišnih predstava i ostale video materijale o sličnim i povezanim događajima.

Svi prikupljeni materijali postavljeni su na javno dostupan server i na raspolaganju su javnosti pod uslovima GNU opšte javne licence, koja omogućava slobodno gledanje, preuzimanje ili modifikovanje materijala, osim za korišćenje u komercijalne svrhe, koje nije dozvoljeno ovom licencom. Svi video materijali su uključeni u arhiv nakon što je pribavljenapisana saglasnost vlasnika autorskih prava i Ustupanje materijala za Arhiv ni na koji način ne podrazumeva da se Kino klubu Barut ustupaju autorska prava na predmetni video materijal, već da se materijal daje javnosti za javnu upotrebu pod uslovom da se upotrebljava nekomercijalno.

Štamparija “Novi obrt” i izdavačka kuća “Prelom” – Otvorena štamparija

Tokom trajanja projekta realizovana je umetnička radionica izrađen fanzin (26.27. i 28.8.2). Druga radionicu koja podrazumeva pripremu i štampanje dužih publikacija zbog epidemiološke situacije pomerena je za april jer iziskuje fizičko prisustvo. Tokom radionice biće štampane knjige i pamfleti od strane kolektiva Krova nad glavom, članova Kolektiva No Borders i pojedinih autora iz Novog Sada koji će štampati svoja autorska dela.

Tokom trajanja projekta prikupljen je materijal i izrađna prva verzija veb sajta koji će biti pokrenut početkom maja.

Uvod u permakulturni dizajn – Volonterski centar Vojvodine

Mikroprojekat je zamišljen kao upoznavanje sa Permakulturnim dizajnom na urbanoj farmi porodice Petrović u Sremskoj Kamenici kroz praktičan rad. Temeljna ideja projekta jeste da na praktičnom primeru pokaže kako možemo kreirati sistem u kojem su harmonizovane potrebe svih jedinki. Takve sisteme je moguće postaviti imitiranjem jednostavnih obrazaca u prirodi. Takođe, moguće ih je učiniti održivim i otpornim uz poštovanje nekih od osnovnih principa prirode – “priroda ne pravi đubre”.

Učesnici/e su imali/e priliku da prostor od 40m2 organizuju u celinu koja će ispunjavati funkcije šumskog vrta, kompostišta i ispusta za koke nosilje. Oni/e su prošli/e kroz projektovanje i učestvovali/e su u izradi integrativnog sistema za proizvodnju jaja, komposta, voća i povrća u skladu sa etičkim i ekološkim principima permaculture.

Radionice u okviru mikroprojekta su realizovane u Sremskoj Kamenici, dok su dva teoretska predavanja organizovana onlain, putem platforme Zooma.

Radionicama prisustvoala je grupa prethodno izabranih 10 učesnika/ca iz Novog Sada, Ledinca, Gospođinca, Sremske Kamenice i Beograda.

Od 10 primljenih učesnika/ca, večina nije imala praktičnog iskustva u Permakulturnom dizajnu, dok svi učesnici/ce imaju mogućnost da stečeno znanje primenjuju u praksi kroz permakulturnog dizajna na svom imanju/bašti i/ili kroz aktivističkog delovanja i u zajedničkim projektima.

Pre radionica uživo, organizovan je online teoretski uvod koji je obuhvatao sledeće teme: “Šta je permakultura?”, Case study – “Urbani biznis na permakulturnim principima.”, “Needs and yealds” analiza, Postavljanje teorijskog zadatka učesnicima, Analiza dizajna integrativnog sistema za proizvodnju jaja, voća i povrća.

Pored teoretskog uvoda (dve sesije, svaka u trajanju od 2 sata) organizovane su 4 radionice (subotom i nedeljom tokom 2 vikenda).

Učesnici/ce projekta su imali/e na raspolaganju on-line platformu putem aplikacije Padlet na kojoj su tokom trajanja projekta mogli/e da postavljaju pitanja vezana za permakulturu. Ta platforma će biti ubuduće dalje biti korišćena za razmenu iskustva u primeni permakulturnih alata u sopstvenim sferama života.

Smatramo da ovim mikroprojektom smo doprineli/e popularizaciji permakulture (etika, principi, dizajn) kao sistem za izgradnju samoodrživih, dinamičkih sistema koji su ekološki održivi i koji ne zagade i ne kontaminiraju okolinu, kao i da učesnici/ce su savladali/e osnove permakulturnog dizajna: ovo znanje će moći da koriste za sopstvene potrebe kao i u lokalnoj zajednici, u saradnji sa drugima (u okviru neformalnih grupa, udruženja, komšiluka i drugih inicijativa), i da unaprede daljim učešćem na PDC ili drugim obukama.

Škola Odrasta – Za manje smeća i više sreće – zero & low waste Serbia

U periodu januar – mart 2021. realizovovana je mala škola odrasta koju je realizovovala neformalna grupa Za manje smeća i više sreće – zero & low waste Serbia uz odršku Platforme Zajedničko.

Za malu školu odrasta inicijalno se prijavilo 195 potencijalnih učesnika i učesnica a predavanja i radionice na školi je pohađalo oko 50 učesnika i učesnica.

Na sajtu plavo i zeleno kreirana je podstranica specijalno za malu školu odrasta https://www.plavoizeleno.rs/mala-skola-odrasta na kojoj možete naći sve informacije o školi.

Tokom trajanja male škole odrasta realizovano je 5 interaktivnih predavanja sa radionicama na sledeće teme:

– Granice rasta i zašto su one bitne

– Uvod u odrast

– Hrana, klimatske promene i odrast

– Gradovi kao pokretač promena u pravcu odrasta

– Odrast, društvena pravda i sreća

Nakon evaluacije sa učesnicima male škole odrasta uočeno je ogromno interesovanje za dalji rad na temi i planirano je da se u budućnosti održe slični oblici edukacije.