U periodu oktodbar 2019. – oktobar 2020. Platforma Zajedničko je uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija realizovala projekat podrške stvaranja novih i unapređivanja postojećih zajedničkih dobara, dekomercijalizacije i demokratizacije javnih dobara, poput obrazovanja, infrastrukture, prirodnih resursa, javnih prostora, kao i popularizacija teorije i prakse zajedničkih dobara.

Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara – Zajedničko, kroz saradnju podržala je sledeće mikroprojekte:

 • Kako žive um(j)etnice? – Brina
 • Mural zagađenja – Sofija Pašalić
 • Internet kao zajedničko dobro, u teoriji i praksi – Udruženje Oktobar
 • Odrast je zajedničko dobro – GM Optimist
 • Samoobrazovni karavan i radnički bioskop – Samoobrazovni univerzitet “Svetozar Marković”
 • Sloboda Štampi – Štamparija “Novi obrt” i izdavačka kuća “Prelom”
 • Fond solidarnosti za pomoć tokom krize kulturnim radnicima i umetnicima

Tokom trajanja podrške zajedničkog, podržani akteri realizovali su sledeće aktivnosi:

Kako žive um(j)etnice? – Brina;

Izvršena je prva analiza radnog položaja umetnica u Beogradu, koji je usled COVID-19 pandemije dodatno pogoršan. Publikacija sa rezultatima istraživanja biće objavljena tokom 2021. godine

Rezultati podržanog projekta su i nekoliko ugovorenih saradnji, tekst o preliminarnim rezultatima u broju 8 časopisa Manek i učešće u ciklusu podkasta u organizaciji Pobunjenih čitateljki krajem oktobra 2020. Takođe važan rezultat je poticanje teme o uslovima rada žena u polju kulture i podizanje svesti o potrebi za javnim govorom o različitim vidovima diskriminacije, kao i udruživanje kako bi se poboljšao opšti položaj.

Mural zagađenja – Sofija Pašalić;

Umetnica Sofija Pašalić prikupila je podatke o kvalitetu vazduha u Beogradu, obradila ih i uz pomoć zivuelnih alata napravila idejni predlog izgleda murala zagađenja vazduha u Beogradu. Kreiranjem idejnog predloga izgleda murala i njegova kasnija izrada ima za cilj da kroz umenički likovni izraz približi građanima problematiku zagađenja vazduha u Beogradu.

Internet kao zajedničko dobro, u teoriji i praksi – Udruženje Oktobar;

Usled COVID-19 pandemije društveni centar Oktobar je veći deo vremena bio zatvore a javni događaji se nisu realizovali kako bi se smanjio rizik od epidemije. Aktivnosti planirane u vidu tri interaktivna predavanja su modifikovane i umesto realizacije predavanja nastao je priručnik. Priručnik je nastao kao rezultat brojnih razgovora koje su članovi DC Oktobra imali međusobno i sa posetiocima. Kako većina sličnih priručnika fokus stavlja na korisnike interneta koji imaju već neko predznanje ovaj priručnik je prilagodjen populaciji uzrasta 17-35, koja telefon i internet koristi za komunikaciju i zabavu uglavnom.

Odrast je zajedničko dobro – GM Optimist;

U okviru mikroprojekta Odrast je zajedničko dobro kreirana je platforma za razmenu znanja i veština građana i građanka Gornjeg Milanovca kao i ostalih mesta. Platforma ima za cilj da podstakne nekomodifikovanu razmenu između građana uz jačanje i uspostavljanje boljih društvenih veza.

Samoobrazovni karavan i radnički bioskop – Samoobrazovni univerzitet “Svetozar Marković”;

Projekat je uključivao tri grupe aktivnosti: Radnički bioskop, Samoobrazovni karavan i Samoobrazovnu čitanku.

Usled COVID-19 pandemije aktivnosti podržanog mikroprojekta realizovane su u periodu od juna do septembra 2020. Projekat se sastojao od tri celine:

1. Radnički bioskop: projekcije filmova i diskusije o radničkim borbama u Radničkom muzeju Trudbenik

11. jun: Metuan (Matewan, 1987)

18. jun: Okrug Harlan, SAD (1976)

25. jun: Navigatori (2001)

2. jul: Dva dana, jedna noć (2014)

2. Samoobrazovni karavan: projekcije filmova i diskusije u četiri mesta u Srbiji:

18. septembar 2020. – Alternativni kulturni centar Gnezdo, Kruševac

Tok: Zbog ljubavi prema vodi“ (2008)

19. septembar 2020. – Seoski kulturni centar, Markovac

Džimijeva dvorana” (2014)

20. septembar 2020. – Kulturni centar „Radoje Domanović“, Rača

Svetozar Marković – Srbija na istoku (1970)

26. septembar 2020. – Alternativni kulturni centar Drugarice, Lapovo

“Neoštećene” (The Undamaged, 2018)

U okviru razgovora nakon filmskih projekcija razgovaralo se o privatizaciji vode, borbi za očuvanje životne sredine, ekološkom aktivizmu, društvenim centrima, alternativnom obrazovanju, radničkim pravima, zadrugama i drugim temama.

3. Samoobrazovna čitanka: prevedena su dva teksta sa engleskog, odnosno francuskog jezika

Imanuel Volerstin – Antisistemski pokreti, nekad i sad

Kornelijus Kastorijadis – Samoupravljanje i hijerarhija

Sloboda Štampi – samoorganizovana štamparija “Novi obrt” i izdavačka kuća “Prelom”.

Tokom trajanja mikroprojekta operacionalizovana je i puštena u rad samoorganizovana štamparija koja funkcioniše po zadružnim principima i otvorena je za rad sa svim progresivnim grupama, inicijativama pojedincima i pojedinkama.

Nakon puštanja u rad samoorganizovane štamparije produkovani su sledeći materijali:

 • Štampa publikacije pod naslovom “Škole bezbedne za sve – Priručnik za rad sa mladim LGBT osobama u školskom okruženju”
 • Štampa 2 pamfleta za Anarho-kvir info centar “Protiv homonacionalizma” i “Kratka kritika binarnog uma”
 • Štampa art fanzina koja je nastala na DIY festivalu Samit Nesvrstanih u Beogradu pod nazivom “Suljanje”
 • Štampa flajera za Krov nad glavom
 • Štampa plakata, mape i brošure za festival AFŽ (Autonomni Ženski festival) u organizaciji SOS ženskog centra
 • Štampa plakata za novonastajući kolektiv Protestni hor, nastao oko okupljenih žena iz SOS ženskog centra, novosadske feminističke mreže i drugih individua.
 • Dizajn vizuala i štampa plakata i flajera za feministički projekat “Sa feminizmom na ti”
 • Štampa romana Rađanje Naše Moći

Fond solidarnosti za pomoć tokom krize kulturnim radnicima i umetnicima

Podržanao je osnivanje i operacionalizacija fonda solidarnosti za pomoć tokom krize kulturnim radnicima i umetnicima. Fond su osnovali Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS), Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), BAZAART, STANICA Servis za savremeni ples i udruženje likovnih kritičara AICA Srbija.

Fond solidarnosti je namenjen i onima od čijeg rada zavisi kulturna i umetnička produkcija – modeli, statisti, tehničari, a nemaju nikakvih garantovanih radnih obaveza, niti prava. Preko podrške zajedničkog podržana je ‘crowdfunding’ kampanja koja je za cilj imala prikupljanje sredstava kako bi fond postao funkcionalan.