Autor/ka: Andraš Juhas, et al.
Izdavač: Centar za politike emancipacije
Mesto izdanja: Beograd
Godina izdanja: 2017
Materijal: istraživanje

 

Smatramo da je pitanje dostupnosti i upravljanja vodom, njeno održivo korišćenje i zaštita, političko pitanje na koje neće biti moguće dati odgovor, koji je u skladu sa principima jednakosti i demokratičnosti, bez odgovarajuće analize, vizije i akcije koje u fokus stavljaju potrebe ljudi a ne interese kapitala. Cilj nam je da ovo istraživanje doprinese davanju takvog odgovora.

Preuzmi