Autorki/ke: Nikolina Rajković, Boriša Mraović, Toni Prug, Aleksandra Lakić, Lara Končar, Milica Kočović, De Aleksandra Savanović

Izdavač: Zajedničko

Mesto izdanja: Beograd

Godina izdanja: 2022

Materijal: knjiga

U sklopu ovog zbornika želimo doprinijeti supstancijalnom tumačenju demokracije koju smještamo u široko zahvaćeno polje teorijskog promišljanja i ostvarivanja socijalnih prava, što uključuje i radne odnose. Za autorice/autore studija koje čine zbornik demokracija je i metod za ocjenu oblika organiziranja i upravljanja i osnovni princip na kojem treba temeljiti društveno-političko organiziranje i upravljanje zajedničkim resursima. Njezina kvaliteta se nalazi u pripadanju procesu, odnosno inherentnoj sposobnosti da se mijenja, unazađuje i unapređuje. U tom smislu demokracija je nedovršeni projekt i ništa je ne sprječava da kopa po prošlosti, faktima, ali i fikciji, kako bi osmislila bolje u sadašnjosti i u budućnosti.

Preuzmi.