Autor/ka: Lawrence Lessig
Izdavač: Random House
Mesto izdanja: New York
Godina izdanja: 2001
Materijal: knjiga

 

Knjigu je napisao tadašnji profesor prava na Stenford Univerzitetu kao rezultat istraživanja o opasnostima i ograničenjima koncepta copyright-a za sve kreativne delatnosti, od različitih umetničkih disciplina do cyber prostora, deljenja znanja i pristupa rezultatima kreativnog rada. Nakon 7 godina od objavljivanja, Lessig je ubedio izdavača da knjigu stavi pod Creative Commons licencu.

Lessig. The Future of ideas. Commons