Autor/ka: Tomislav Domes, et al.
Izdavač: Zarez 7/146
Mesto izdanja: Zagreb
Godina izdanja: 2005
Materijal: broj časopisa

 

Tematski broj časopisa Zarez obuhvata niz prevedenih i novih tekstova koji problematizuju slobodu stvaralašta u uslovima marketizacije interneta, kontrole distribucije znanja i proizvoda kreativnih delatnosti i nauke. Tu se nalaze i predstavljeni projekti i digitalne biblioteke koje omogućavaju besplatno korišćenje intelektualnih resursa, kao i predstavljanje Creative Commons platforme.

Sloboda_stvaralastvu_2005