Autori: Đorđe Krivokapić, Emira Mešanović (ur)

Izdavač: Share Fondacija i Međunarodni centar Olof Palme
Mesto izdanja: Beograd

Godina izdanja: 2016

Materijal: publikacija

Praktičan vodič objašnjava pojmove lizinga u domenu rada i radnih prava, objašnjava zakonski okvir radnog prava u Srbiji, prenosi iskustva i preporuke iz međunarodnog konteksta i preporučuje promene koje je neophodno napraviti da bi se ublažio pritisak na radnike.

Preuzmi