Autor/ka: Predrag Momčilović
Izdavač: Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara – Zajedničko
Mesto izdanja: Beograd
Godina izdanja: 2019
Materijal: Knjiga

Publikacija „Održivost, odrast i hrana“ obrađuje više različitih aspekata proizvodnje hrane kroz prizmu zajedničkih dobara, održivosti i odrasta. Publikacija pokriva širok spektar tema, od prepoznavanja koja su fizička i društvena ograničenja procesa proizvodnja hrane, preko načina na koji se danas hrana proizvodi na globalnom i nacionalnom nivou, pa sve do mogućih alternativnih praksi.

Preuzmi