Autori: Iva Čukić, Ana Dimitrijević, Lana Gunjić, Luka Knezević Strika, Jelena Mijić, Milica Pekić, Aleksandar Popović, Sanja Radulović

Izdavač: Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije

Mesto izdanja: Beograd

Godina izdanja: 2019

Materijal: knjiga

Publikacija je, kao rezultat zajedničkog rada, predstavila model samoorganizacije nezavisnog kulturnog centra Magacin u Beogradu. Taj model, zasnovan na principima zajedničkog raspolaganja resursima, jednakosti i pravednosti, odgovornosti prema drugima, saradnji i dostupnosti, finansijskoj transparentnosti, kao osnvni mehanizam ima otvoreni kalendar. Njime se omogućava potpuno transparentno upravljanje prostornim resursima, ali i stvaranje zajednice koja zajednički upravlja prostorom i odlučuje o svim aspektima njegovog rada i razvoja.

Preuzmi srpsku verziju

Download English version